Διαμονή
Δωμάτια με προσωπικότητα.
Το καθένα ξεχωρίζει για τα χρώματα του, τη διακόσμηση, την αισθητική του.
1ος όροφος
2ος όροφος